What's NEWS

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 (พนักงานประจำ และ นักศึกษาฝึกงาน)

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย อยากพัฒนาตนเองและสังคมไปพร้อมๆกัน มาร่วมหาโอกาสทำงานกับเรา รับสมัครตำแหน่ง : 1. Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน • ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบ • สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น • รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กำหนด • ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ • รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านต่อ Read more…

พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific

พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific โดยความร่วมมือของ SB 4 ประเทศอันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Brands for Good #BuildBackBetter ให้ธุรกิจและสังคมเดินไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม . พบกับการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของหลากหลายเครื่องมือและองค์ความรู้ . 📌 SB Brand Transformation Roadmap เครื่องมือในการประเมินความยั่งยืนของแบรนด์พร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้ได้การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ ESG 📌 Brands Read more…

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม” . วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. . วิทยากรโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Co-Founder NISE Corp S.E. and Executive Director Social Value Thailand . ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียนได้ หรือจะลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ได้เลยครับ https://bit.ly/3uK8GAv . —————————— Read more…

ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data

ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาครัฐ บริหารงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรม นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคม ภาคเอกชน ยกระดับแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสังคม ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุน ผู้ประเมิน เข้าถึงฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา และโมเดลทางสังคม มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.net แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8 #openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://www.youtube.com/watch?v=4WrN2hVAwDc&t=2s

Let’s Start The Impact

ร่วมสร้างข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Open Impact Data แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางสังคม CREATE IMPACT เปิดใช้งานแล้ว ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่าผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Impact Creator หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม Impact Assessor ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม Impact Report รายงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคมเพื่อเข้าถึง แลกเปลี่ยนมุมมอง และให้คำปรึกษาในการบูรณาการขยายผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Impact)มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.netแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8 #openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people Read more…

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom รหัส 962 4262 1595โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ดังนี้https://forms.gle/wiWWBNyH7aQk7ZW3A

Get in Touch

Find us at the office

8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn
Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

Give us a ring

NISE Corp S.E.

E-mail: info@nisecorporation.com
Tel : 090-669-3961, 0896801233
Mon - Fri, 09:00-18:00

Contact Us

[wpforms id="45"]