NISE cover
NISECOVER2
์NISECOVER3
เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานวิจัยหลายอัตรา
เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานวิจัยหลายอัตรา

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด ทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น.-18.00 น.สถานที่ทำงาน : ใกล้ MRT เพชรเกษม 48 (ห่างรถไฟฟ้าประมาณ 700ม.) Project Manager เงินเดือน : 20,000 – 35,000 THB • ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย/การประเมินผล สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณะ • รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลและได้รายงานผลเพื่อเผยแพร่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด • รับผิดชอบงานบริหารโครงการวิจัย/การประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ • รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการวิจัย/การประเมิน  วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ โดยสรุปเป็นรายงานแก่ผู้บริหาร และเป็น Team ในการให้คำแนะนำ และตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินโครงการ […]

previous arrow
next arrow

NISE Corp is founded with a belief in power to drive social change through Social Enterprise and committed to build a systematic “Supportive Development Mechanisms and Environment”. To Integrate “Network of Social Enterprise” into the market and elevate social development standard that reflects both, social and economic values.

 

Our Business Unit

What's NEWS

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 (พนักงานประจำ และ นักศึกษาฝึกงาน)

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย อยากพัฒนาตนเองและสังคมไปพร้อมๆกัน มาร่วมหาโอกาสทำงานกับเรา รับสมัครตำแหน่ง : 1. Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน • ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบ • สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น • รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กำหนด • ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ • รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านต่อ Read more…

พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific

พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific โดยความร่วมมือของ SB 4 ประเทศอันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Brands for Good #BuildBackBetter ให้ธุรกิจและสังคมเดินไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม . พบกับการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของหลากหลายเครื่องมือและองค์ความรู้ . 📌 SB Brand Transformation Roadmap เครื่องมือในการประเมินความยั่งยืนของแบรนด์พร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้ได้การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ ESG 📌 Brands Read more…

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม” . วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. . วิทยากรโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Co-Founder NISE Corp S.E. and Executive Director Social Value Thailand . ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียนได้ หรือจะลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ได้เลยครับ https://bit.ly/3uK8GAv . —————————— Read more…

Get in Touch

Find us at the office

8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn
Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

Give us a ring

NISE Corp S.E.

E-mail: info@nisecorporation.com
Tel : 090-669-3961, 0896801233
Mon - Fri, 09:00-18:00

Contact Us