ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom รหัส 962 4262 1595
โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ดังนี้
Categories: NEWS

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *