📣✨ ร่วมสร้างข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 📣✨
Open Impact Data แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางสังคม
⚡️ CREATE IMPACT ⚡️
เปิดใช้งานแล้ว ‼️ ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่าผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
📌 Impact Creator หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
📌 Impact Assessor ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม
📌 Impact Report รายงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม
เพื่อเข้าถึง แลกเปลี่ยนมุมมอง และให้คำปรึกษาในการบูรณาการขยายผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Impact)
👉🏻มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.net
👉🏻แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8

Categories: EVENTSNEWSPR

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *