พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific โดยความร่วมมือของ SB 4 ประเทศอันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Brands for Good #BuildBackBetter ให้ธุรกิจและสังคมเดินไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม
.
พบกับการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของหลากหลายเครื่องมือและองค์ความรู้
.
📌 SB Brand Transformation Roadmap เครื่องมือในการประเมินความยั่งยืนของแบรนด์พร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้ได้การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ ESG
📌 Brands For Good+ อีกหนึ่งเครื่องมือจาก SB ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและนักสื่อสารโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการกำหนดผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืน อีกทั้งใช้ในการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาด
📌 Socio Cultural Trends Tracker, Asia Pacific การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติของความยั่งยืน จากทั้ง 4 ประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในแนวลึกเพื่อการวางแผนทั้งในเรื่อง EGS และ การตลาด
📌 Net Positive แนวคิดใหม่ที่ต่อยอดจาก Net Zero ที่จะช่วยให้องค์กรคืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มากขึ้น เร็วขึ้น
📌 Regenerative Economy แนวคิดใหม่ล่าสุดในการสร้างความยั่งยืนทั้งระบบ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกมิติของการพัฒนา
.
ในงาน “SB Asia Pacific 2022” งานสัมมนาเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือของ SB 4 ประเทศอันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Brands for Good #BuildBackBetter ให้ธุรกิจและสังคมร่วมฟื้นคืนชีวิตเดินไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม
.
👉 สมัครได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรม workshop)
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.sb22asiapacific.com
ลงทะเบียน Workshop ได้ที่ : bit.ly/3gAf0m0

Categories: PR

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *