เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 (พนักงานประจำ และ นักศึกษาฝึกงาน)

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย อยากพัฒนาตนเองและสังคมไปพร้อมๆกัน มาร่วมหาโอกาสทำงานกับเรา รับสมัครตำแหน่ง : 1. Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน • ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบ • สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น • รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กำหนด • ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ • รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376089/preview 2. Assistant Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน • ศึกษาและวิเคราะห์เชิงสถิติ • ค้นคว้าศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล รวบรวมงานวิจัย/งานประเมิน • เขียนรายงาน Read more…

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานวิจัยหลายอัตรา

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด ทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น.-18.00 น.สถานที่ทำงาน : 8/106 หมู่บ้าน พาทิโอ(กัลปพฤกษ์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 Project Manager เงินเดือน : 20,000 – 35,000 THB • ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย/การประเมินผล สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณะ • รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลและได้รายงานผลเพื่อเผยแพร่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด • รับผิดชอบงานบริหารโครงการวิจัย/การประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ • รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการวิจัย/การประเมิน  วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ โดยสรุปเป็นรายงานแก่ผู้บริหาร และเป็น Team ในการให้คำแนะนำ และตรวจสอบ Read more…