เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 (พนักงานประจำ และ นักศึกษาฝึกงาน)

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥 ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย อยากพัฒนาตนเองและสังคมไปพร้อมๆกัน มาร่วมหาโอกาสทำงานกับเรา รับสมัครตำแหน่ง : 1. Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน • ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบ • สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น • รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กำหนด • ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ • รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376089/preview 2. Assistant Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน • ศึกษาและวิเคราะห์เชิงสถิติ • ค้นคว้าศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล รวบรวมงานวิจัย/งานประเมิน • เขียนรายงาน Read more…

พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific

พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับแบรนด์ ธุรกิจ และสังคมให้ยั่งยืนต่ออย่างมั่นคง ในงาน SB 22 Asia Pacific โดยความร่วมมือของ SB 4 ประเทศอันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Brands for Good #BuildBackBetter ให้ธุรกิจและสังคมเดินไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม . พบกับการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของหลากหลายเครื่องมือและองค์ความรู้ . 📌 SB Brand Transformation Roadmap เครื่องมือในการประเมินความยั่งยืนของแบรนด์พร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้ได้การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ ESG 📌 Brands For Good+ อีกหนึ่งเครื่องมือจาก SB ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและนักสื่อสารโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการกำหนดผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืน อีกทั้งใช้ในการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาด 📌 Socio Cultural Trends Tracker, Asia Pacific การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติของความยั่งยืน Read more…

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สวส. เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม” . วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. . วิทยากรโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Co-Founder NISE Corp S.E. and Executive Director Social Value Thailand . ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียนได้ หรือจะลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ได้เลยครับ https://bit.ly/3uK8GAv . —————————— . ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ . ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม se_registration@osep.mail.go.th โทร. 02-2462345 . ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม se_promotion@osep.mail.go.th โทร. 02-2462346 . ฝ่ายอำนวยการ Read more…

Let’s Start The Impact

ร่วมสร้างข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Open Impact Data แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางสังคม CREATE IMPACT เปิดใช้งานแล้ว ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่าผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Impact Creator หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม Impact Assessor ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม Impact Report รายงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคมเพื่อเข้าถึง แลกเปลี่ยนมุมมอง และให้คำปรึกษาในการบูรณาการขยายผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Impact)มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.netแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8 #openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://youtu.be/oNMAIHh1p5o